2000’Lİ YILLAR

Küresel Denge Derneği, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde “Çevre Faslı”nın geliştirilmesine iki açıdan katkı vermiştir.  Birincisi; bu süreçte hazırlanan ve uygulamaya konan çevre ile ilgili mevzuat üzerine yaptığı değerlendirmeler, katkılar ve eleştirlerdir.  İkincisi ise; bu çevre mevzuatının uygulanması noktasında “Operasyonel Programlar”, Ulusal Program gibi temel politika belgeleri hakkındaki değerlendirmelerdir.

Küresel Denge Derneği Türkiye’nin taraf olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında  “İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi”nin “Eğitim, Öğretim ve Kamuoyunun Bilinçlendirilmesi” bölümünü düzenlemiş/edit etmiş ve bu bölüme gerekli katkıları vermiştir.

Avrupa Birliği Sivil Toplum Geliştirme Merkezi tarafından 2007 yılında yayınlanan “Türkiye’de Hak Temelli STK’lar Sorunlar ve Çözüm Arayışları” yayınının “Çevre” bölümüne katkıda bulunmuştur.

Küresel Denge Derneği 2006-2008 yılları arasında hazırlanan ve bir Avrupa Birliği ve UNDP ortak projesi olan “Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Entegrasyonu Projesi” çalışmalarına Devlet Planlama Teşkilatı tarafından periyodik olarak çağırılmış ve değerlendirmelerini sunmuştur.

Küresel Denge Derneği, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından koordine edilen ve halen çalışmaları sürdürülmekte olan “1. Kentleşme Şurası”nın komisyonlarından biri olan “İklim Değişikliği, Doğal Kaynaklar, Ekolojik Denge, Enerji Verimliliği ve Kentleşme Komisyonu”nda aktif olarak yer almakta olup, üyelerimizden Doç Dr. Çetin Göksu sözkonusu komisyonun başkanlığını üstlenmiştir.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 5 Haziran 2003 Dünya Çevre Gününde düzenlenen “Çevre Politikaları” konulu Panele Derneğimizi temsilen Nuran Talu katılmıştır.

4 Kasım 2003 tarihinde Ankara’da Derneğimiz tarafından “Kamu Yönetimi Reformu, Çevre ve AB Uyum Süreci” konulu bir panel düzenlenmiştir. Panelde  Dernek yönetim kurulu üyelerinden Nuran Talu ve Nesrin Algan panelist olarak yer almışlardır.

UNDP/GEF Küçük Destek Programı’ndan alınan destekle “Sivil Toplum Kuruluşlarına Çevre Projelerine Hukuki Mücadele ve Fon Arama Rehberi Yönelik Fon Kaynakları Konularında Kapasite Geliştirme ve Bilgilendirme Projesi” kapsamında “Çevrecinin Rehberi, Haklarımız, Fonlarımız” kitabı basılmış ve geniş bir kitleye dağıtılmıştır. Söz konusu projenin sözleşmesi 2 Nisan 2004 tarihinde yenilenmiş olup, proje geliştirilmiş bazı faaliyetlerle devam etmektedir. Bu doğrultuda projenin adı; “Çevre Yönetimine Katılım Süreçlerinde, Sivil Toplum Kuruluşlarının Hakları-Ödevleri ile Projelere Yönelik Fon kaynakları Konularında Kapasite Geliştirme ve Bilgilendirme” olarak değiştirilmiştir. Proje kapsamında rehber kitapçık güncelleştirilmiş ve  İstanbul ve Adana’da eğitim amaçlı iki toplantı ve Ankara’da geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

Derneğimiz  “Ankaram Platformu”nda yer almıştır.

Derneğimiz Kadıkoyu (Kadıköy) Bilim, Kültür ve Sanat Dostları Derneği tarafından Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Sivil Toplumu Geliştirme Programı Yerel Sivil Girişimler Mikro-Proje (2. Aşama) Programına sunulan “Türkiye’de Çevre Platformlarının Oluşturulması ve Mevcut Platformların Geliştirilmesi Projesi”nde ‘bağlantılı kuruluş’ sıfatıyla destekleyici kuruluş olmuştur.

2908 Sayılı Dernekler Yasası uyarınca yıllık faaliyetleri içeren “Dernek Faaliyetleri ile İlgili Genel Beyan Formu  çalışmalarımızı ve mali bilgileri içerecek şekilde, 30 Nisan 2004 tarihi itibariyle hazırlanarak İçişleri Bakanlığı ilgili birimine sunulmuştur.

Derneğimiz “Kalkınma Atölyesi” oluşumunun İngiltere Büyükelçiliği destekli bir projesine Mayıs 2004 de katkı sağlamıştır.

Derneğimiz 2004 yılında “Çankaya Kent Konseyi” çalışmalarına aktif olarak katılmıştır. Dernek Başkanı Kent Konseyi’nin Çevre Komisyonu Kolaylaştırıcısı olarak görev yapmıştır.

Derneğimiz Türk-Amerikan Derneği’nde 4 Kasım 2003 tarihinde, “Coşkan Daş Salonu”nda “Kamu Yönetimi, Çevre ve Avrupa Birliği Uyum Süreci” temalı bir Panel düzenlemiştir. Panel’de; Türkiye’de kamu yönetiminin modernizasyonu için yapılan çalışmaların çevre politikalarına ve çevre yönetimine yansımaları tartışılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.