TBMM ve İklim Değişikliği

“İklim Değişikliği Politikasının Geliştirilmesi için Türkiye’de Parlamentonun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi” tamamlandı

Küresel Denge Derneği’nin, Birleşik Krallık Refah Fonu’nun desteğini alarak Yasama Derneği (YASADER) ve Tüketiciyi ve İklimi Koruma Derneği (TÜVİKDER) ile sürdürdüğü “İklim Değişikliği Politikasının Geliştirilmesi için Türkiye’de Parlamentonun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi” Şubat 2016’da tamamlandı. Türkiye’de ilk kez yapılan bu çalışmada iklim değişikliği ile mücadele politikalarında TBMM’nin etkisi vurgulandı ve iklimi etkileyen politikaların/mevzuatın uygulanmasında parlamenter mekanizmalara dikkat çekildi. Projenin “TBMM’nin İklim Değişikliği Politikasındaki Rolü” başlıklı sonuç raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

TBMM ve İklim Değişikliği Politikacı Özeti (Türkçe)

TBMM ve İklim Değişikliği Politikacı Özeti (İngilizce)

TBMM ve İklim Değişikliği Raporu