DERNEK

Küresel Derneği 5 Haziran 1995 tarihinde kurulmuştur. Kurum; merkezi Ankara’da bulunan; “doğal kaynakların sürdürülebilir gelişme prensipleri doğrultusunda; araştırma yapmak, korunmasına, geri kazanılmasına ve iyileştirilmesine çalışmak ve bu yönde yönetim planları oluşturmak, çevre alanında duyarlı ve bilinçli bir toplum yaratılmasına katkı sağlamak, sivil toplum kuruluşlarının rolünü güçlendirmek ve küresel sorumluluğu ülke koşullarımız dikkate alınarak paylaşmak” amacıyla faaliyetlerini sürdüren gönüllü bir dernektir.

Derneğin üyeleri çeşitli kesimlerden farklı konulardaki uzmanlık dallarında çalışan kişilerdir. Üye profili ve alanları; çevre, inşaat, jeoloji mühendisliği, doğa koruma politikaları ve yönetimi, kamu yönetimi ve yerel örgütlenme, iklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma, yeşil ekonomi, güneş enerjisi politikaları, biyoloji, arkeoloji, ekonomi, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı, yenilenebilir enerji kaynakları, iletişim ve uluslararası ilişkiler, aktivist sivil katılım vb.dir. Derneğin etkin olarak yürüttüğü faaliyet alanları arasında Türkiye’de çevre yönetimine katılım süreçlerinde, sivil toplum kuruluşlarının hakları/ödevleri ile projelere yönelik fon kaynakları konularında kapasite geliştirme ve bilgilendirme bulunmaktadır.

Dernek kurulduğundan bu yana, bir fikir grubu niteliğinde, çevre alanında çeşitli faaliyetlerde yer alarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Derneğin temel amacı; STK’ların ve sivili oluşumların doğrudan yer aldığı çevre yönetimi uygulama süreçleri ve kamu yönetiminde sürdürülmekte olan reformlar kapsamında çevre ile ilgili yeni yaklaşımları ve uygulamaları ilgili kesimlere aktarmaktır.

Küresel Denge Derneği Türkiye’de çevre yönetiminin gelişmesi yönündeki çalışmalara yapıcı katkılar sağlamaktadır. Bu bağlamda Dernek, çevre ile doğrudan ve dolaylı olarak ilgili yasal düzenlemelere yürütme ve yasama zeminlerinde görüşler sunmaktadır. Küresel Denge Derneği son dönemdeki çalışmalarını iklim değişikliği ile mücadele faaliyetlerine yöneltmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.